Sign. - Eerste Kamer akkoord met verplichte meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling


De Eerste Kamer heeft op 13 maart ingestemd met wetsvoorstel 33 062, dat ziet op een verplichte meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling. Organisaties en zelfstandige beroepsbeoefenaars die beroepshalve te maken hebben met signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling worden verplicht om over een meldcode te beschikken en het gebruik ervan te bevorderen.
De meldcode leidt de professional stap voor stap door het proces vanaf het moment dat hij signalen opvangt die hem doen vermoeden dat er sprake zou kunnen zijn van huiselijk geweld of kindermishandeling tot aan het moment dat hij een beslissing neemt over het al dan niet doen van een melding. De meldcode ondersteunt professionals bij het maken van deze afweging.
Het voorstel werd op 5 februari 2013 met algemene stemmen aangenomen door de Tweede Kamer. De Eerste Kamer heeft het voorstel op 12 maart 2013 als hamerstuk afgedaan. De datum van inwerkingtreding zal bij Koninklijk Besluit bekend worden gemaakt.

(Eerste Kamer)

Verder lezen
Terug naar overzicht