Sign. - Eerste Kamer akkoord met wetsvoorstel verruiming strafrechtelijke aanpak van huwelijksdwang


De Eerste Kamer heeft op 5 maart ingestemd met het wetsvoorstel Verruiming strafrechtelijke aanpak van huwelijksdwang, polygamie en vrouwelijke genitale verminking (32 840).
Dit wetsvoorstel verruimt in het Wetboek van Strafrecht, het Wetboek van Strafvordering en het Wetboek van Strafrecht BES de mogelijkheden voor strafrechtelijke vervolging van huwelijksdwang, polygamie en vrouwelijke genitale verminking. Met dit voorstel wordt:
- de maximumstraf bij (huwelijks)dwang verhoogd van negen maanden naar twee jaar;
- het mogelijk om voorlopige hechtenis toe te passen en gebruik te maken van speciale opsporingsbevoegdheden en:
- de verjaringstermijnen voor huwelijksdwang bij kinderen jonger dan achttien jaar verlengd.
Voor een Nederlander die zich buiten Nederland schuldig maakt aan huwelijksdwang is dit alleen strafbaar wanneer deze huwelijksdwang in het land waar het werd gepleegd ook strafbaar is. Polygamie en vrouwelijke genitale verminking worden ook strafbaar als dit in het buitenland is gepleegd en de persoon ten tijde van het plegen daarvan een vaste woon- of verblijfsplaats in Nederland had.
Het wetsvoorstel werd op 23 oktober 2012 met algemene stemmen aangenomen door de Tweede Kamer. De Eerste Kamer heeft het voorstel op 5 maart 2013 als hamerstuk afgedaan.

(Eerste Kamer)

Verder lezen
Terug naar overzicht