Sign. - Eerste Kamer houdt wetsvoorstel verbetering positie pleegouders aan


Op dinsdag 9 oktober 2012 heeft de Eerste Kamer plenair gedebatteerd over het wetsvoorstel dat de positie van pleegouders beoogt te verbeteren (32 529). Daarin verwezen senatoren meermaals naar het op 8 oktober gepubliceerde rapport van de Commissie Samson over seksueel misbruik bij uit huisgeplaatste kinderen. De Eerste Kamer besloot, na afronding van de eerste termijn met de staatssecretarissen van VWS en van Veiligheid en Justitie, de behandeling van het wetsvoorstel aan te houden in afwachting van de reactie van de regering op de conclusie van rapport.

(Eerste Kamer)

Verder lezen
Terug naar overzicht