Sign. - Eerste Kamer stemt in met nieuwe Jeugdwet


De Eerste Kamer heeft op 18 februari ingestemd met de nieuwe Jeugdwet (33 684). 45 senatoren steunden het wetsvoorstel van staatssecretarissen Van Rijn (VWS) en Teeven (Veiligheid en Justitie), 22 senatoren stemden tegen. Van de zes ingediende moties werden er drie aangenomen: over een jaarlijkse rapportage over de kwaliteit van de hulp in relatie tot het budget, over een meldpunt voor ouders, professionals en gemeenten voor signalen over de overheveling van de jeugd-ggz, en over de positie van landelijk werkende instellingen. De overige moties werden verworpen.
De Eerste Kamer stemde ook in met het bijbehorende wetsvoorstel Gebruik burgerservicenummer in de jeugdzorg (33 674).

(Eerste Kamer)

Verder lezen
Terug naar overzicht