Sign. - Eerste Kamer stemt in met wetsvoorstel Verbetering positie pleegouders


De Eerste Kamer heeft op 4 december 2012 wetsvoorstel 32.529 (Verbetering positie pleegouders) met algemene stemmen aangenomen. Het wetsvoorstel heeft tot doel de rechtspositie van pleegouders te verbeteren ten opzichte van de overige partijen in de jeugdzorgketen van de Wet op de jeugdzorg en het verbeteren van de financiële positie van pleegouders. Pleegouders zijn diegenen die pleegzorg bieden op basis van een tussen hen en een zorgaanbieder gesloten pleegcontract. De Wet op de jeugdzorg kent op dit moment een beperkte regeling van de rechtspositie van pleegouders. hierdoor hebben ze weinig zeggenschap over hun pleegkind, waardoor geen recht wordt gedaan aan de belangrijke functie die zij binnen de jeugdzorg vervullen. Veel knelpunten komen voort uit de onduidelijke rechtspositie van pleegouders, die een serieuze partij zijn bij de hulpverlening.
Het wetsvoorstel werd op 14 juni 2011 met algemene stemmen aangenomen door de Tweede Kamer. De datum van inwerkingtreding zal bij Koninklijk Besluit bekend worden gemaakt.

(Eerste Kamer)

Verder lezen
Terug naar overzicht