Sign. - Eigen bijdrage huurtoeslag extra omhoog


De eigen bijdrage in de huurtoeslag gaat met inbegrip van de reguliere indexering vanaf 2013 voor alle ontvangers omhoog met € 4,87 per maand. Dit bedrag komt bovenop een al eerder geregelde verhoging van de eigen bijdrage met € 3,93 per maand die ook volgend jaar ingaat. De Ministerraad heeft op 8 juni op voorstel van minister Spies (Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties) ingestemd met de extra verhoging.
In de huurtoeslag ontstaan volgend jaar nieuwe tekorten omdat onder andere door de economische crisis meer mensen er een beroep op doen. Deze tekorten lopen op van € 114 miljoen in 2013 tot € 214 miljoen in 2017. Met de nieuwe maatregel wordt een deel van dit tekort opgeheven, met een bedrag van € 60 miljoen vanaf 2013. Het andere deel wordt, conform de afspraken uit het Begrotingsakkoord, gedekt uit de algemene middelen. Het kabinet wil zo ook voor de langere termijn het stelsel van de huurtoeslag betaalbaar houden.
De Ministerraad heeft ermee ingestemd het voorstel tot wijziging van de wet op de huurtoeslag bij de Staten-Generaal voor te hangen en vervolgens voor advies naar de Raad van State zenden.

(Ministerie van Buitenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties)

Verder lezen
Terug naar overzicht