Sign. - Enkele opmerkingen op hoofdlijnen bij het conceptwetsvoorstel ter implementatie van de AIFM-richtlijn


Onlangs is het conceptwetsvoorstel ter implementatie van de aIfM-Richtlijn betreffende nieuwe regels voor beheerders van alternatieve beleggingsinstellingen gepubliceerd. De schrijver bespreekt het wetsvoorstel. De implementatie van de richtlijn brengt een aantal fundamentele vraagstukken en keuzes met zich. De schrijver gaat specifiek in op de door het ministerie van financiën voorgestane reikwijdte van de Nederlandse regeling en op de betekenis van de implementatie voor de aard en strekking van het financieel toezichtrecht. (V&O 2011, nr. 10, p. 189, mr. F.G.K. Overkleeft LL.M.)

Verder lezen
Terug naar overzicht