Sign. - Erfgenamen hebben geen recht op toegekende ontslagvergoeding


M is op 30 december 2009 overleden en laat zijn kinderen als zijn erfgenamen achter. In de loop van 2009 hebben M en zijn werkgever overeenstemming bereikt over de beëindiging van het dienstverband van M op 1 april 2010, met een ontbindingsvergoeding van € 65.952. In verband met de opzegtermijn van 6 maanden, wordt op 31 augustus 2009 een verzoekschrift tot ontbinding van de arbeidsovereenkomst bij de kantonrechter ingediend. De kantonrechter heeft diezelfde dag de arbeidsovereenkomst per 1 april 2010 ontbonden en de werkgever veroordeeld tot betaling van € 65.952 aan M 'ten titel van suppletie op een eventuele uitkering krachtens de sociale verzekeringswetten, dan wel een elders te verdienen lager salaris'. Na het overlijden van M weigert de werkgever de ontslagvergoeding aan de kinderen te betalen. Volgens de werkgever is de arbeidsovereenkomst – door het overlijden van M – vóór 1 april 2010 geëindigd. De kinderen starten daarop een procedure tegen de werkgever.
In hoger beroep oordeelt het hof onder meer dat met het doorlopen van de gerechtelijke procedure tot ontbinding van de arbeidsovereenkomst, de tussen M en de werkgever gemaakte afspraken over het einde van de arbeidsovereenkomst (via de kantonrechter, per 1 april 2010 en tegen een vergoeding van € 65.952) waren 'uitgewerkt', zodat de kinderen hiervan geen nakoming meer kunnen vorderen. Voor zover de kinderen stellen dat de overeengekomen ontbindingsvergoeding als een zelfstandige verplichting van de werkgever moet worden aangemerkt, is het hof van oordeel dat deze verplichting betrekking heeft op beëindiging van de arbeidsovereenkomst per 1 april 2010.
Wat betreft de stelling dat de werkgever de ontbindingsbeschikking van de kantonrechter moet naleven en dat de…

Verder lezen
Terug naar overzicht