Sign. - Erkenning vernietigd op grond van dwaling


De man heeft een verzoek ingediend tot vernietiging van de erkenning van de dochter van zijn partner (thans zijn echtgenote). Ter onderbouwing van zijn verzoek voert hij aan dat hij altijd heeft gedacht dat hij haar biologische vader was. Hij is tot erkenning overgegaan nadat zijn echtgenote (moeder van de dochter) kenbaar had gemaakt dat hij de verwekker van het in 1989 geboren kind is geweest. Op 25 december 2010 heeft zijn echtgenote tegenover hem en haar dochter toegegeven dat zij hen had voorgelogen en meegedeeld dat de man niet de biologische vader is. De man verzoekt de erkenning op grond van dwaling (artikel 1:205 lid 1 sub b BW) te vernietigen.
De moeder voert aan dat zij aanvankelijk graag wilde dat haar beide kinderen – zij heeft nog een zoon die een jaar jonger is dan de dochter – dezelfde achternaam zouden hebben. Zij heeft later opgebiecht dat de man niet de biologische vader was, omdat haar dochter er recht op heeft om te weten wie haar biologische vader is. De dochter weet nu wie haar biologische vader wel is. Deze wil haar echter niet erkennen. De dochter voert aan dat zij toestemming heeft gegeven voor de erkenning omdat zij niet beter wist dan dat de man haar vader was. Nu blijkt dat dit niet klopt, wil zij dit ongedaan gemaakt hebben. Ook wil zij haar oude naam weer terug hebben.
Gelet op het feit dat de man op 25 december 2010 kennis heeft gekregen van het feit dat hij niet de biologische vader is van het kind, is hij ontvankelijk in zijn verzoek. De rechtbank is op grond van de…

Verder lezen
Terug naar overzicht