Sign. - Erven zonder financiële zorgen


Met een eenvoudige aanpassing in de wet kunnen erfgenamen beter worden beschermd tegen schulden van een overledene. Dat constateren Netwerk Notarissen en het Centrum voor Notarieel Recht van de Radboud Universiteit Nijmegen na onderzoek. Als de Erfwet in Nederland wordt veranderd, sluit dat beter aan bij landen in Europa die een uitgebreide bescherming hebben van erfgenamen. De onderzoekers presenteerden op 4 oktober hun rapport Erven zonder financiële zorgen aan de Tweede Kamercommissie voor Justitie.
Uit onderzoek in een aantal Europese landen blijkt dat erfgenamen in het buitenland niet zomaar met hun eigen vermogen hoeven in te staan voor de schulden van een overledene. Sommige buitenlandse rechtssystemen bieden betere bescherming aan erfgenamen dan in Nederland het geval is. Als de politiek iets wil doen aan de knelpunten rond het aanvaarden van een erfenis en de gevolgen daarvan, kan dat volgens de onderzoekers met een eenvoudige ingreep in de wet. De onderzoekers presenteren in het rapport drie routes om te laten zien dat die de knelpunten kunnen worden weggenomen.
Ten eerste kan in de wet worden vastgelegd dat de gevolgen van beneficiaire aanvaarding voor álle erfgenamen gelden. Een erfenis wordt dan automatisch geaccepteerd onder de voorwaarde dat er na het betalen van de schulden nog wat van overblijft. Ten tweede kan er een termijn in de wet komen waarbinnen gedragingen van erfgenamen er niet toe leiden dat ze schulden van de overledene met hun eigen vermogen moeten bijpassen.
Een derde mogelijkheid is dat erfgenamen een alsnog de mogelijkheid krijgen om via de kantonrechter beneficiair te aanvaarden als er bij het afwikkelen van de erfenis onverwachts een schuld opdoemt.
Volgens de onderzoekers is de politiek nu aan zet om te beslissen of en zo…

Verder lezen
Terug naar overzicht