Sign. - (Ex-)partners en beslag


Regelmatig komt het voor dat partners die de relatie feitelijk beëindigd hebben ten laste van de andere partner beslag wensen te leggen omdat zij bang zijn dat verhaal niet meer mogelijk zal zijn, dan wel gemeenschappelijke goederen zullen verdwijnen als niet (tijdig) beslag wordt gelegd. De auteur heeft, in zijn functie van voorzieningenrechter, de ervaring dat de advocaat van de partner die beslag wenst te leggen ten laste van de andere partner het vaak lastig vindt te bepalen welk beslag gelegd kan worden om de positie van zijn cliënt zo veel mogelijk veilig te stellen.
In dit artikel gaat de auteur eerst in op het maritale beslag, gevolgd door het deelgenotenbeslag en verhaalsbeslagen door de ene (ex-)partner ten laste van de andere partner. Daarbij schenkt de auteur ook aandacht aan het beslag 'onder' de notaris.

(mr. E. Loesberg, EB – Tijdschrift voor Scheidingsrecht 2012/5, p. 95)

Verder lezen
Terug naar overzicht