Sign. - Fideicommis en plaatsvervulling


In een eerdere publicatie over het fideicommis stuitte de auteur op de problemen die opdoemen als niet alleen primaire verwachters, maar ook personen subsidiair als verwachter tot de nalatenschap van de insteller worden geroepen. In die situatie rijst de vraag welke personen als verwachter rechten en bevoegdheden kunnen uitoefenen. Daarnaast doemt de vraag op wat de positie is van personen die successievelijk als verwachters tot de nalatenschap worden geroepen (en er dus sprake is van meerdere overgangen van het vermogen van de insteller). In dit artikel gaat de auteur op deze problematiek in.

(mr. R.E. Brinkman, WPNR – Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie 2013/6978)

Verder lezen
Terug naar overzicht