Sign. - Finaal verrekenbeding alleen bij overlijden meest vermogende echtgenoot


In dit artikel wordt de mogelijkheid besproken om in huwelijkse voorwaarden een finaal verrekenbeding op te nemen waarin de echtgenoten overeenkomen dat alleen als het huwelijk wordt ontbonden door het overlijden van de echtgenoot die op dat moment het grootste vermogen heeft, er tussen de langstlevende echtgenoot en de erfgenamen van de eerstoverleden echtgenoot wordt afgerekend alsof tussen de echtgenoten de wettelijke gemeenschap van goederen heeft bestaan.

(L. Stokkel, FBN – Fiscale Berichten voor het Notariaat 2013/7-8)

Verder lezen
Terug naar overzicht