Sign. - Fiscaal gunstig huwelijk met vergeetachtige oudtante ontbonden


De rechtbank heeft voor recht verklaard dat het in 2008 gesloten huwelijk tussen de man (geboren in 1986) en de vrouw (geboren in 1929) nietig is op grond van de omstandigheid dat de vrouw ten tijde van het aangaan van het huwelijk niet in staat was haar wil te bepalen of de betekenis van de door haar afgelegde verklaring te begrijpen, voorts voor recht verklaard dat de man ten tijde van het aangaan van het huwelijk niet te goeder trouw was. Het huwelijk was gebaseerd op fiscale motieven: het was de meest gunstige optie om successierecht te besparen. De man gaat in beroep.
Het hof is, anders dan de man, van oordeel dat het aangaan van een huwelijk een complexe beslissing is. Juist de omstandigheid dat de man en de vrouw enerzijds met dit huwelijk slechts fiscaal voordeel beogen, maar anderzijds toch gebonden zijn aan alle verdere gevolgen die de wet aan het huwelijk verbindt, maakt naar het oordeel van het hof de beslissing om te trouwen des te complexer.
Gebleken is dat de man, na een verblijf van ongeveer twee jaar in Frankrijk, vanaf 2006 een steeds intensiever contact heeft met de vrouw; zij is een zuster van zijn grootmoeder. Hij biedt haar onder meer ondersteuning bij het doen van haar belastingaangifte. Ook heeft de vrouw aan hem een algehele volmacht verleend. Deze strekte er onder meer toe de man te machtigen in rechte voor haar op te treden in een zaak tegen haar nicht en dier echtgenoot. Deze huurden enige tijd een woning van de vrouw (marktwaarde € 435.000) en kochten deze woning vervolgens van haar voor…

Verder lezen
Terug naar overzicht