Sign. - Fiscale waardering bij personenvennootschappen


De auteur bespreekt in dit artikel het vraagstuk of herwaardering van bedrijfsmiddelen naar bijvoorbeeld de waarde in het economische verkeer bij (het aangaan van) een personenvennootschap verplicht is dan wel is toegestaan. Daarbij wordt onderscheid gemaakt tussen herwaardering bij: (i) inbreng; (ii) toetreding van vennoten; (iii) uittreding van vennoten; en (iv) wijziging van de winstverdeling tussen vennoten.
(NTFR 2012-2218, M.L.M. van Kempen)

Verder lezen
Terug naar overzicht