Sign. - Forse verlaging partnerpensioen schept behoefte aan risicokrimp


De fiscaal maximale pensioenopbouw wordt per 1 januari 2014 en per 1 januari 2015 verlaagd. De gevolgen voor het partnerpensioen zijn fors en verdienen de nodige aandacht, aldus de auteur.

(R. van Woerden, PensioenAdvies 2013/4)

Verder lezen
Terug naar overzicht