Sign. - Geactualiseerd beleidsbesluit bedrijfsopvolgingsregeling schenk- en erfbelasting


Voor de bedrijfsopvolgingsregeling in de schenk- en erfbelasting is op 17 januari 2013 een geactualiseerd beleidsbesluit verschenen van de staatssecretaris van Financiën. Dit beleid is ingegaan per 1 januari 2013. De auteur stelt vast dat het geactualiseerde besluit weinig nieuws brengt en geen oplossing biedt voor de knelpunten die per 2010 bij de herziene bedrijfsopvolgingsregeling zijn ontstaan.

(mr. T.C. Hoogwout, ftV – civiel en fiscaal tijdschrift Vermogen 2013/5)

Verder lezen
Terug naar overzicht