Sign. - Geboorten gedaald tot niveau begin jaren tachtig


Het aantal geboorten is in de periode juni 2012 tot en met mei 2013 met 172.000 bijna net zo laag als in de eerste helft van de jaren tachtig. Het laagste aantal sinds 1950 werd in 1983 bereikt met 170.000 geboorten. Ook in 2011 en 2012 daalde het aantal geboorten. Dit hangt niet samen met een daling van het aantal vruchtbare vrouwen: de omvang van deze groep is de laatste jaren nagenoeg gelijk gebleven. De afname lijkt samen te hangen met de economische crisis waarin Nederland al enkele jaren verkeert. Deze leidt tot uitstel of afstel van het krijgen van kinderen.
De afname van het aantal geboorten is het sterkst bij vrouwen rond de 30 jaar. Relatief is de afname het sterkst bij vrouwen van begin twintig. Onder vrouwen die achter in de dertig zijn is het aantal geboorten nagenoeg niet afgenomen. Gezien hun leeftijd kunnen of willen ze het krijgen van kinderen niet langer uitstellen.
De afname is sterker voor eerstgeborenen dan voor tweede kinderen. Voor derde kinderen is de afname nog wat sterker dan voor eerstgeborenen.
Tussen 2010 en 2011 is het gemiddeld kindertal van de lidstaten van de Europese Unie gedaald van 1,60 naar 1,57. In Nederland daalde het geboortecijfer van 1,79 naar 1,76, in Duitsland ging het van 1,39 naar 1,36. In Spanje begon de daling van het geboortecijfer al in 2009 en in Griekenland in 2010. In Zweden daalde het gemiddeld kindertal in 2011 nadat het de afgelopen jaren sterk was toegenomen. Het gemiddelde geboortecijfer ligt daar nog steeds boven het EU-gemiddelde.

(…

Verder lezen
Terug naar overzicht