Sign. - Geefwet dicht bestaande omissie in Wet IB 2001 omtrent de herroepelijke schenking


Onderdeel van de onlangs gepresenteerde Geefwet is de invoering van een negatieve giftenaftrek. De auteurs gaan achtereenvolgens in op de wenselijkheid daarvan, de redactie van de nieuwe regeling en de invloed van de nieuwe regeling op bij de invoering van de negatieve giftenaftrek reeds herroepen schenkingen. Daarnaast doen zij een voorstel aan de wetgever om de negatieve giftenaftrek zodanig aan te vullen dat recht wordt gedaan aan de bij de begiftigde van een herroepen schenking 'achtergebleven' waarden van de schenking.

(mr. F. Houwer en H.R. Bruggink, FBN – Fiscale Berichten voor het Notariaat 2011/11, p. 6)

Verder lezen
Terug naar overzicht