Sign. - Geen adoptie-uitkering voor vrouwelijke partner van natuurlijke moeder


Een vrouwelijke partner die gehuwd is met de natuurlijke moeder van het kind dat zij heeft geadopteerd, heeft geen recht op een adoptie-uitkering. Dat besliste de Centrale Raad van Beroep in een uitspraak van 27 augustus.
Een adoptie-uitkering is bedoeld voor de situatie dat een kind van buiten het gezin in een nieuw gezin wordt opgenomen. De voorzieningen bij adoptie zijn vooral bedoeld om het geadopteerde kind te laten wennen aan het nieuwe gezin, waarin dat kind wordt opgenomen.
In het onderhavige geval besliste de Centrale Raad van Beroep dat de vrouwelijke partner die getrouwd is met de natuurlijke moeder van het kind dat zij adopteert, geen recht heeft op een adoptie-uitkering.
In navolging van de rechtbank wijst de Centrale Raad van Beroep er op dat uit wetsgeschiedenis van de Wet Arbeid en Zorg blijkt dat de voorzieningen bij adoptie vooral bedoeld zijn om het geadopteerde kind te laten wennen aan het nieuwe gezin, waarin dat kind wordt opgenomen. In casu is het kind binnen het gezin bij de partner geboren. De situatie van de vrouwelijke partner van de natuurlijke moeder is daarmee vergelijkbaar met die van een vader. Een vader heeft in een vergelijkbare situatie ook geen recht op adoptie-uitkering. Het is immers niet de bedoeling van de wetgever dat er binnen één gezin voor hetzelfde kind recht bestaat op een zwangerschap- en bevallingsuitkering én op een adoptie-uitkering.

(Centrale Raad van Beroep 27 augustus 2012, LJN BX5312)

Verder lezen
Terug naar overzicht