Sign. - Geen betalingsonmacht


De alimentatieachterstand van de man bedraagt, na een wijziging van de alimentatie met terugwerkende kracht, ruim € 100.000. De man betaalt dit niet aan de vrouw en hij betaalt daarnaast de maandelijkse alimentatie niet meer, behoudens een deel via beslagen. De vrouw vordert tenuitvoerlegging van de alimentatiebeschikking bij lijfsdwang toe te staan totdat de vordering is voldaan. De man beroept zich op betalingsonmacht. Naar het oordeel van de voorzieningenrechter is de man er niet in geslaagd om zijn stellingen aannemelijk te maken. De man heeft onvoldoende inzicht verschaft in het vermogen waarover hij beschikt en feitelijk kan beschikken. De man heeft enkele stukken ten aanzien van banktegoeden overgelegd, maar niet aannemelijk gemaakt dat dit zijn volledige banktegoeden zijn. Voorts blijkt de totale omvang van de nalatenschap van de vader van de man, en de wijze waarop deze is verdeeld, onvoldoende uit de stukken. Daar komt nog bij dat de man blijkbaar tot op heden geen aanleiding heeft gezien om een wijzigingsverzoek in te dienen (hetgeen ambtshalve door de voorzieningenrechter is onderzocht). Hij is echter wel volledig gestopt met het vrijwillig betalen van partneralimentatie, terwijl hij erkent draagkracht te hebben voor het betalen van € 788 per maand. Dit duidt veeleer op betalingsonwil dan betalingsonmacht.

(Voorzieningenrechter Rechtbank 's--Gravenhage 31 mei 2012, LJN BX7581)

Verder lezen
Terug naar overzicht