Sign. - Geen gebruiksvergoeding


De man stelt dat de vrouw een gebruiksvergoeding aan hem is verschuldigd wegens het gebruik van de gemeenschappelijke echtelijke woning, aangezien zij het uitsluitend gebruik daarvan heeft.
Het hof overweegt als volgt. Op grond van het feit dat de vrouw met ingang van de ontbinding van de gemeenschap op 6 mei 2010 het uitsluitend gebruik van de woning heeft, is zij aan de man inderdaad een gebruiksvergoeding verschuldigd. Gebleken is in dit verband dat de vrouw vanaf de datum echtscheiding alle eigenaarslasten van de echtelijke woning voor haar rekening neemt, waaronder de voldoening van de lasten van de met die woning verbonden hypothecaire geldlening van [bedrag] per maand, welke lasten ingevolge het in de beschikking voorlopige voorzieningen van de rechtbank van 5 maart 2009 overwogene, door de man dienen te worden voldaan. Naar het oordeel van het hof brengt een en ander met zich mee dat de vrouw aldus per saldo reeds aan de man een gebruiksvergoeding heeft betaald en geen bedrag meer aan de man behoeft te voldoen.

(Gerechtshof 's-Gravenhage 21 december 2011, LJN BV3655)

Verder lezen
Terug naar overzicht