Sign. - Geen hypotheekbetaling wegens gebrek aan draagkracht


Bij de berekening van de draagkracht van de man is er rekening mee gehouden dat de man de maandelijkse hypothecaire lasten zal blijven voldoen. De man betaalt de maandelijkse hypothecaire lasten niet, omdat hij stelt niet in staat te zijn om zowel de alimentatie als de maandelijkse hypothecaire lasten te voldoen.
De voorzieningenrechter begrijpt de vordering van de vrouw om de man te veroordelen tot betaling van de hypothecaire lasten als een vordering gegrond op artikel 3:172 BW. Op grond van dit artikel delen de deelgenoten, tenzij een regeling anders bepaalt, naar evenredigheid van hun aandelen in de vruchten en andere voordelen die het gemeenschappelijke goed oplevert en moeten zij in dezelfde evenredigheid bijdragen in de uitgaven betreffende dit gemeenschappelijke goed. Naar het voorlopig oordeel van de voorzieningenrechter is voldoende gebleken dat er sprake is van een regeling waarin anders wordt bepaald. Er is immers reeds in het kader van het vaststellen van de draagkracht vanuit gegaan dat de man de volledige maandelijkse hypothecaire lasten zal voldoen. De man dient derhalve naar het voorlopig oordeel van de voorzieningenrechter conform de afwijkende regeling volledig de hypothecaire lasten betreffende de woning te dragen. Dat het betalen van de hypothecaire lasten en het voldoen van de vastgestelde alimentatiebedragen zwaar op de man drukken, moge wellicht zo zijn, maar is in het kader van deze kort gedingprocedure geen aanleiding om het gevorderde af te wijzen.

(Rechtbank Almelo 24 februari 2012, LJN BV7030)

Verder lezen
Terug naar overzicht