Sign. - Geen notariële akte meer vereist voor extra verhoogde schenkingsvrijstelling


Artikel 5 Uitvoeringsregeling schenk- en erfbelasting bevat de voorwaarden voor het verlenen van de eenmalig extra verhoogde vrijstelling als bedoeld in artikel 33 onderdelen 5 en 6 SW indien ouders een schenking doen aan hun kind welke wordt besteed aan de eigen woning.
Per 1 januari 2012 is de eis dat van de schenking een notariële akte is opgemaakt, komen te vervallen omdat in de praktijk is gebleken dat de aangifte schenkbelasting voldoende is als signaal en controlemiddel voor de Belastingdienst. Verder merkt de staatssecretaris van Financiën op dat het laten vervallen van deze eis zal bijdragen aan de vereenvoudiging en vermindering van de administratieve lasten en kosten voor de burger.

(Ministerie van Financiën 30 december 2011, nr. DB 2011/402M, Stcrt. 2011, nr. 22974)

Verder lezen
Terug naar overzicht