Sign. - Geen reden om af te wijken van hoofdregel: verlenging alimentatietermijn afgewezen


M en V zijn van 1986 tot 1998 met elkaar gehuwd geweest. De alimentatieverplichting is van rechtswege op 30 oktober 2010 geëindigd. V heeft in 2011 verlenging van de alimentatietermijn gevraagd. Zij voert onder meer aan dat zij gedurende het hele huwelijk arbeidsongeschikt is geweest. Haar kan daarom niet verweten worden dat zij niet in haar eigen onderhoud kan voorzien, en M mocht er ook niet op vertrouwen dat aan zijn alimentatieverplichting na twaalf jaar een einde zou komen. De rechtbank heeft het verzoek afgewezen.
Tussen partijen is niet in geschil dat de inkomensachteruitgang voor V als gevolg van beëindiging van de partneralimentatie als ingrijpend moet worden beschouwd. Partijen zijn ruim twaalf jaar gehuwd geweest. Het was voor beide partijen hun tweede huwelijk. V was ten tijde van de echtscheiding 47 jaar oud. Er zijn geen kinderen uit het huwelijk van partijen geboren. Naar het oordeel van het hof was geen sprake van een zogenoemd traditioneel huwelijk, in die zin dat V haar carrièremogelijkheden heeft opgegeven voor het huwelijk met M.
V is een aantal jaren voor zij M huwde arbeidsongeschikt geworden en sindsdien ongewijzigd volledig arbeidsongeschikt gebleven. V is op 1 augustus 1980 uitgevallen als administratieve kracht in verband met psychische decompensatie en reactieve depressie na (haar eerste) echtscheiding. Partijen hebben ook aangegeven dat reeds lange tijd sprake is van een alcoholverslaving bij V. Sinds enige tijd speelt bij haar ook de ziekte van Huntington.
V heeft nog gesteld dat haar onbehandelbare psychiatrische stoornis onder meer is veroorzaakt door mishandeling in het tweede huwelijk. Het hof komt echter tot het oordeel dat V hoe dan ook arbeidsongeschikt was geworden en gebleven. Het…

Verder lezen
Terug naar overzicht