Sign. - Geen stiefouderadoptie wegens veto vader


Z is in 1995 geboren uit het huwelijk tussen V en M. Dit huwelijk is in 2003 door echtscheiding ontbonden. V is in 2004 hertrouwd met X. X verzoekt de adoptie uit te spreken van Z door hem, met welk verzoek V instemt.
M beroept zich op zijn ouderlijk vetorecht. Hij ziet voor zichzelf nog een rol als ouder weggelegd en wil de banden met Z niet verbreken. Voor zijn gevoel vecht hij al jarenlang voor een omgangsregeling met Z. De omgangsregeling die in het verleden bestond, is door V stopgezet en sindsdien heeft M het gevoel dat hij een machteloze en kostbare strijd voert om de omgang weer op gang te krijgen. M heeft Z nu zeven jaar niet gezien en betreurt dat, omdat het voor hem onherstelbaar is. Eveneens betreurt M dat hij zich in het verleden een keer heeft laten gaan jegens X. In het bijzijn van Z heeft hij hem geslagen. Volgens X levert het verweer van M misbruik van recht op. Ter beoordeling ligt de vraag voor of aan de tegenspraak van M voorbij kan worden gegaan.
De rechtbank stelt allereerst vast dat M geen misbruik maakt van zijn bevoegdheid tot tegenspraak. Niet gebleken is immers dat M zijn bevoegdheid uitsluitend gebruikt om een ander te schaden, dat hij geen enkel te respecteren belang nastreeft of dat hij, het door hem gestelde belang en het belang van Z bij de adoptie in aanmerking genomen, in redelijkheid niet tot uitoefening van zijn recht op tegenspraak heeft kunnen komen. Daarnaast stelt de rechtbank stelt vast dat X geen beroep heeft gedaan op de in artikel 1:228 lid 2 sub…

Verder lezen
Terug naar overzicht