Sign. - Geen verdeling omdat echtscheidingsbeschikking nog niet is ingeschreven


M en V zijn in gemeenschap van goederen gehuwd. Op 30 september 2011 heeft de rechtbank de echtscheiding tussen partijen uitgesproken en de verdeling van de gemeenschap vastgesteld. Daarbij werd aan M de inboedel van de echtelijke woning en de twee auto's toebedeeld, onder de verplichting voor hem om het flexibel krediet (van € 26.784,12) volledig voor zijn rekening te nemen en als zijn eigen schuld te voldoen. M is het niet eens met deze verdeling en gaat in hoger beroep. Volgens M is het flexibel krediet een gemeenschappelijke schuld die in de huwelijksgemeenschap valt, zodat V voor de helft daarvan aansprakelijk is. Dat hij de inboedel en de beide auto's toebedeeld heeft gekregen, doet daar volgens M niet aan af.
V stelt dat M aansprakelijk is voor de gehele schuld, nu de gelden daarvan alleen aan hem te goede zijn gekomen. Bovendien, zo stelt V, zijn de auto's van aanzienlijke waarde.
Het hof stelt vast dat de echtscheidingsbeschikking nog niet is ingeschreven en dat aldus de tussen partijen bestaande huwelijksgemeenschap nog niet is ontbonden (artikel 1:163 lid 1 BW). Bovendien, zo stelt het hof, kunnen schulden niet worden toegedeeld aan een echtgenoot, aangezien voor schuldoverneming de medewerking noodzakelijk is van de crediteur.
Indien een schuld is ontstaan ten tijde van de huwelijksgoederengemeenschap, zijn beide echtgenoten daarvoor in beginsel draagplichtig. Slechts onder bijzondere omstandigheden kan van die hoofdregel worden afgeweken. De stelling van V dat M aansprakelijk is voor de betreffende geldlening, omdat de gelden aan hem zijn toegekomen, treft in dat opzicht geen doel. …

Verder lezen
Terug naar overzicht