Sign. - Geen vernietiging adoptie


De dames V en V2 zijn op 26 september 2008 met elkaar gehuwd. Binnen dat huwelijk is – tengevolge van kunstmatige donorbevruchting – in 2011 dochter D geboren. V is de biologische moeder van D. Op 2 mei 2012 heeft de rechtbank de adoptie van D door V2 uitgesproken. Sinds mei 2012 wonen partijen apart en inmiddels is ook een echtscheidingsprocedure aanhangig gemaakt. V kan zich niet langer met de adoptie van D door V2 verenigen en verzoekt vernietiging daarvan.
V heeft ontdekt dat V2 al vóór de adoptiebeschikking een relatie had met een ander. De relatie tussen V en V2 is sinds die ontdekking ernstig verslechterd. Volgens V is sprake van agressie en intimidatie door V2. Het was volgens V de bedoeling om in het gezin een zekere gelijkwaardigheid tussen partijen te creëren ten aanzien van D, hetgeen het doel van het adoptieverzoek was. Nu D, vanwege het uiteen gaan van V en V2, niet wordt opgevoed in een gezinsverband tussen partijen, is volgens V de grondgedachte achter de adoptie en het belang van D komen te vervallen. V stelt dat, indien zij had geweten dat V2 een relatie had met een ander, zij haar toestemming voor de adoptie zou hebben ingetrokken. V voelt zich misleid ten aanzien van de reden waarom partijen besloten hadden de adoptie aan te vragen. Ten slotte voert V aan dat bij een vernietiging van de adoptie de mogelijkheid wordt opengehouden voor partneradoptie door een eventuele (toekomstige) nieuwe partner van V. Het hof stelt vast dat partijen binnen hun huwelijk gezamenlijk hebben besloten een kind te laten verwekken door middel van kunstmatige donorbevruchting en dat zij samen…

Verder lezen
Terug naar overzicht