Sign. - Geldboete voor ouders die zich niet aan leerplichtwet houden


De kantonrechter heeft aan de ouders van vijf leerlingen van school De Kampanje in Amersfoort boetes – variërend van € 250 tot € 1.000 – opgelegd, omdat zij zich niet aan de verplichtingen van de leerplichtwet hielden. De kantonrechter acht bewezen dat de ouders hun kinderen naar De Kampanje laten gaan, terwijl zij weten dat die school niet aan de wettelijke kwaliteitseisen van de leerplichtwet voldoet.
De Kampanje werkt volgens het concept van de Amerikaanse Sudbury Valley School. Dat concept houdt, kort gezegd, in dat ieder kind het vermogen bezit zelf te kiezen wat het beste is voor zijn/haar ontwikkeling. De school moet een kind dus vrijheid en verantwoordelijkheid bieden, óók de verantwoordelijkheid om het eigen lesprogramma samen te stellen.
De Inspectie voor het Onderwijs heeft in 2009 gerapporteerd dat De Kampanje niet voldeed aan de wettelijke eisen van de leerplichtwet. Ook in hoger beroep, in 2011, kreeg De Kampanje niet de status van school die aan de wettelijk eisen voldoet.
De ouders van de leerlingen kregen in april 2013 van de leerplichtambtenaar de mogelijkheid hun kind in te schrijven bij een school die wel aan de wettelijke kwaliteitseisen voldoet. Dat hebben de ouders niet gedaan.
De kantonrechter oordeelt dat de leerplichtwet een wettelijk kader biedt om te garanderen dat kinderen goed onderwijs krijgen. Als de verantwoordelijke ouder het kind niet inschrijft op een school die aan de wettelijke kwaliteitseisen voldoet, is diegene strafbaar. De kantonrechter neemt aan dat de ouders het beste met de kinderen voor hebben, maar dat zij zich wel aan de eisen in de leerplichtwet moeten houden.

(Rechtbank Midden-Nederland sector kanton 19 juli…

Verder lezen
Terug naar overzicht