Sign. - Gemeenschap van goederen en de verdeling van gouden sieraden en dukaten


Goederen die aan een der echtgenoten op enigerlei bijzondere wijze verknocht zijn, vallen slechts in de gemeenschap voor zover die verknochtheid zich hiertegen niet verzet. Niet gesteld noch gebleken, is dat de sieraden tijdens het huwelijksfeest aan de vrouw zijn geschonken onder voorwaarde dat deze niet in enige gemeenschap van goederen zouden vallen. Het antwoord op de vraag of een goed op bijzondere wijze aan een der echtgenoten is verknocht (en zo ja: in hoeverre die verknochtheid zich ertegen verzet dat het goed in de gemeenschap valt), hangt af van de aard van dat goed, zoals deze aard mede door de maatschappelijke opvattingen wordt bepaald. Het feit dat alleen de vrouw de sieraden kan dragen en de door de vrouw aangevoerde culturele aspecten, brengen niet met zich mee dat deze sieraden aan haar zijn verknocht. De sieraden vallen naar het oordeel van de rechtbank in de tussen partijen bestaande gemeenschap van goederen en dienen in de verdeling te worden betrokken voor zover zij op het moment van de ontbinding van de huwelijksgemeenschap nog aanwezig waren. Voorts valt niet in te zin waarom het feit dat de sieraden geen beleggingsobject zijn, maakt dat ze buiten de verdeling dienen te blijven.
Aanvankelijk heeft de vrouw in het verzoekschrift bij de opsomming van de bestanddelen van de huwelijksgoederengemeenschap niets gezegd over de gouden sieraden en dukaten. Nadat de man in zijn verweerschrift melding heeft gemaakt van de gouden sieraden en dukaten, heeft de vrouw aangevoerd dat de door de man genoemde aantallen onjuist zijn en heeft zij slechts de sieraden genoemd die zij van haar familie heeft gekregen. De man heeft daarop een dvd van het huwelijksfeest in het geding gebracht…

Verder lezen
Terug naar overzicht