Sign. - Gemeenschappelijke huishouding maakt nog geen eigen schuldenlast


De auteur bespreekt het vonnis van de Rechtbank 's-Hertogenbosch van 27 juli 2012 (LJN BX3688), waarbij het ging om een samenwonend stel zonder noemenswaardige gemeenschappelijke goederen. Het verzoek van de vrouw tot toepassing van de schuldsaneringsregeling werd door de rechtbank niet-ontvankelijk verklaard op grond van artikel 285 lid 1 sub f Fw.

(G.H. Lankhorst, JBN – Juridische Berichten voor het Notariaat 2013/2)

Verder lezen
Terug naar overzicht