Sign. - Gerechtelijke vaststelling vaderschap


De vrouw heeft ter onderbouwing van haar verzoek tot gerechtelijke vaststelling van het vaderschap (ex artikel 1:207 BW) een kopie van het geboortekaartje van de minderjarige en het overlijdensbericht van de man overgelegd. Op zowel het geboortekaartje als het overlijdensbericht wordt de minderjarige als dochter van de man vermeld. De vrouw heeft ook een verklaring van de ouders van de man overgelegd, waarin zij verklaren dat de minderjarige hun kleindochter is. Naar het oordeel van de rechtbank staat daarmee voldoende vast dat de man de verwekker is van de minderjarige. Nu ook aan de overige vereisten van artikel 1:207 BW is voldaan, wordt het verzoek toegewezen.

(Rechtbank Groningen, 4 oktober 2011, LJN BU4028)

Verder lezen
Terug naar overzicht