Sign. - Geschillen naar e-kantonrechter


Een digitale procedure gaat partijen in de gelegenheid stellen een geschil in een beveiligde elektronische omgeving aan de kantonrechter voor te leggen. Dat staat in het Jaarplan Rechtspraak 2012, dat staatssecretaris Teeven (Veiligheid en Justitie) aan de Tweede Kamer heeft aangeboden. Het Jaarplan Rechtspraak wordt opgesteld door de Raad voor de Rechtspraak en de gerechten samen.
De rechtspraak wil met het project 'e-kantonrechter' tegemoetkomen aan de wens in de samenleving tot digitale toegankelijkheid van rechtspraak. Er wordt een digitale procedure ingericht die partijen in de gelegenheid stelt gezamenlijk hun geschil in een beveiligde elektronische omgeving aan de kantonrechter voor te leggen. Deze doet binnen zes weken uitspraak, die digitaal aan partijen wordt bericht. Partijen behouden de mogelijkheid om hun zaak mondeling bij de kantonrechter toe te lichten. De doorlooptijd bedraagt dan acht weken. Beide partijen moeten instemmen met digitale afhandeling van hun zaak door de kantonrechter.
Het komende jaar vindt de technische ontwikkeling plaats en wordt gekeken hoe de nieuwe manier van geschilbeslechting ingang moet krijgen in de samenleving. In 2013 zal het mogelijk zijn om bij de rechtbanken in Rotterdam en Den Bosch daadwerkelijk zaken te voeren via de e-kantonrechter.
In 2012 zal juridisch onderzoek plaatsvinden naar de mogelijkheid procedures vaker digitaal te laten verlopen, bijvoorbeeld ook in situaties waarin partijen niet expliciet instemmen met een digitale procedure. Onderzocht wordt onder meer of hiervoor wetswijzigingen nodig zijn.
Het project e-kantonrechter is onderdeel van de ambitie van de Rechtspraak om aan te sluiten bij de behoeften in de samenleving, één van de vijf speerpunten in het Jaarplan Rechtspraak 2012. De andere speerpunten van de rechtspraak richten zich…

Verder lezen
Terug naar overzicht