Sign. - Geschonken overgangsrecht van oud regime lijfrentecontracten: niet op de bank gaan zitten!


Lijfrenteverzekeringen (ook wel: kapitaalverzekeringen met lijfrenteclausule) die voor de Brede Herwaardering (oud regime lijfrente) zijn afgesloten, hebben met veel soepeler regels te maken dan lijfrenteverzekeringen van na de Brede Herwaardering en onder de Wet IB 2001. De fiscale mogelijkheden en beperkingen blijven intrigeren en het achterwege blijven van duidelijke wetgeving wreekt zich hier. In het voorjaar van 2010 kwam met name het banksparen in het nieuws als mogelijkheid om de toerekeningsbepalingen tussen echtelieden (artikel 69 Wet IB 1964) te frustreren. In dit artikel wordt ingegaan op de (on)mogelijkheden voor de inkomstenbelasting die deze op grond van het overgangsrecht nog steeds springlevende lijfrenteverzekeringen met zich meebrengen.

(mr. F.H. van der Kamp, Vakblad Financiële Planning 2011/11, p. 8)

Verder lezen
Terug naar overzicht