Sign. - Geslachtsnaamwijziging


Het hof is met de ouders van oordeel dat met analoge toepassing van artikel 1:253t BW lid 1 jo. lid 5 het verzoek tot wijziging van de geslachtsnaam van het kind tegelijk kan worden gedaan met hun verzoek tot het verkrijgen van het gezamenlijk gezag over het kind, nu dit in het belang van [het kind] wordt geacht.
Niet is gesteld of gebleken dat er sprake is van een van de in voornoemd artikel genoemde gevallen op grond waarvan het verzoek tot wijziging van de geslachtsnaam van het kind dient te worden afgewezen. Nu het verzoek van de ouders om hen met het gezamenlijk gezag over het kind te belasten zal worden toegewezen, is er geen sprake van een situatie waarin het belang van het kind zich verzet tegen toewijzing van het verzoek tot wijziging van haar geslachtsnaam. Naar het oordeel van het hof is het juist in het belang van het kind dat zij de geslachtsnaam van haar moeder kan dragen, aangezien het kind nog altijd de geslachtsnaam van de vader draagt van vóór zijn geslachtsnaamwijziging op 26 juni 2009, terwijl zij bij de moeder woont.

(Gerechtshof Amsterdam 4 oktober 2011, LJN BU5760)

Verder lezen
Terug naar overzicht