Sign. - Gevangen in het huwelijk


In het voetspoor van het veelbesproken vonnis van de voorzieningenrechter van de Rechtbank Rotterdam van 8 december 2010 (LJN BP8396) heeft nu de voorzieningenrechter van de Rechtbank 's-Gravenhage de vordering van een vrouw van islamitische afkomst om de man op straffe van verbeurte van een dwangsom te veroordelen mee te werken aan de Iraanse echtscheiding, toegewezen. Beide zaken onderstrepen de problematiek van vrouwen die leven in huwelijkse gevangenschap. In dit artikel bespreekt de auteur de positie van deze vrouwen en de jurisprudentie over dit onderwerp. Daarnaast gaat hij onder meer in op de aangekondigde civiele maatregelen om huwelijksvrijheid te vergroten door huwelijksdwang te verbieden en het op 6 juli 2011 ingediende Wetsvoorstel strafrechtelijk aanpak van huwelijksdwang, polygamie en vrouwelijke genitale verminking.

(mr. S.C. Braun, FJR – Tijdschrift voor Familie- en Jeugdrecht 2012/9, p. 214)

Verder lezen
Terug naar overzicht