Sign. - Gewezen partnerschap en scheidingsfictie van art. 3.111 lid 4 Wet IB 2001


De auteur beantwoordt de volgende vragen: wie zijn partners voor de inkomstenbelasting, wie is de partner van belastingplichtige als twee personen kwalificeren als zijn partner, wat zijn de voorwaarden voor de scheidingsfictie, wanneer eindigt de werking ervan, hoe kan een renteaftrekbeperking worden ontlopen en wat is de positie van de in de woning achtergebleven partner?

(drs. M.J.J.R. van Mourik, WPNR – Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie 2012/6953, p. 851)

Verder lezen
Terug naar overzicht