Sign. - Gewijzigde omstandigheden: nieuwe beoordeling partneralimentatie


De vrouw heeft verhoging van de partneralimentatie verzocht. Dit is (ook) in hoger beroep afgewezen. Thans verzoekt zij een hernieuwde vaststelling van partneralimentatie op de grond dat er sprake zou zijn van gewijzigde omstandigheden (artikel 1:401 lid 1 BW).
Vaststaat dat de vrouw een van haar dienstbetrekkingen heeft opgezegd, waardoor zij thans minder verdient. Voorts staat vast dat een van de kinderen van partijen meerderjarig is geworden en dat de man voor dit kind niet langer alimentatie betaalt. Deze gewijzigde omstandigheden zijn naar het oordeel van de rechtbank rechtens relevante wijzigingen die nopen tot een herbeoordeling van de door de man verschuldigde onderhoudsbijdrage.
Eveneens staat vast dat de verhoudingen tussen partijen ernstig zijn vertroebeld. Zo is sprake geweest van een tumultueuze echtscheiding en hebben partijen over en weer aangifte gedaan, dan wel meldingen verricht bij de politie. Naar het oordeel van de rechtbank is echter niet gebleken dat de vrouw zich heeft gedragen op een zodanige wijze, dat van de man niet langer kan worden gevergd dat hij nog bijdraagt in haar levensonderhoud. In dit verband geldt allereerst dat de vrouw heeft betwist dat zij de door de man in het geding gebrachte brieven heeft geschreven. Daarnaast heeft de man zijn stelling dat de vrouw zich verschillende malen grievend over hem heeft uitgelaten naar derden, welke stelling door de vrouw is betwist, niet nader onderbouwd. Ook de stellingen van de man over vernielingen en bedreigingen door de vrouw zijn niet met bewijzen onderbouwd. Om die reden kan in het midden blijven of de door de man gestelde gedragingen naar hun aard ertoe kunnen leiden dat de lotsverbondenheid tussen partijen is geëindigd.
Partijen…

Verder lezen
Terug naar overzicht