Sign. - Gezagsgeschillen: kort geding of bodemprocedure


In dit artikel wordt de behandeling van gezagsgeschillen in kort geding vergeleken met die in de bodemprocedure van artikel 1:253a BW. Daarbij wordt ingegaan op de stelling: 'Het kort geding wordt bij geschillen over (de nakoming van) zorgregelingen vaak oneigenlijk gebruikt. De rechtzoekende is meer gebaat bij een bodemprocedure: dat is beter en goedkoper terwijl de behandeling nauwelijks langer op zich laat wachten'. De meest kenmerkende aspecten van de kortgedingprocedure worden onder de loep genomen en vergeleken met de mogelijkheden van een bodemprocedure. De vraag is of de keuze voor een kort geding soms niet te snel wordt gemaakt.

(mr.dr. J.C.E. Ackermans-Wijn, EB – Tijdschrift voor Scheidingsrecht 2012/6, p. 119)

Verder lezen
Terug naar overzicht