Sign. - Gezinsvoogd mag niet via een brief de contactregeling uit een beschikking opzij zetten


M en V zijn gezamenlijk belast met het gezag over hun vier minderjarige kinderen (A, B, C en D). De kinderen zijn op 2 mei 2012 onder toezicht gesteld voor de duur van een jaar. De ondertoezichtstelling wordt uitgevoerd door Leger Des Heils Jeugdzorg en Reclassering (LJ&R). Op 25 oktober 2012 heeft het hof een omgangsregeling vastgesteld tussen V en de vier minderjarigen, in die zin dat:
- vanaf de eerste week van november 2012 alle kinderen viermaal een omgangsmoment hebben met V van eens in de veertien dagen van 15.00 uur tot 17.00 uur, waarbij de begeleiding van de omgang door LJ&R wordt geregeld en het LJ&R bepaalt of alle kinderen tegelijk dan wel apart van elkaar omgang met V hebben, alsmede de dag waarop de omgang plaatsvindt en de locatie waar de omgang plaatsvindt;
- vanaf de eerste week van januari 2013 alle kinderen tweemaal één dagdeel van vier uren, gelegen in het weekend, per veertien dagen onbegeleid omgang met V hebben;
- vanaf de eerste week van februari 2013 alle kinderen tweemaal een dag in het weekend van 10.00 uur tot 19.00 uur per veertien dagen onbegeleid omgang met V hebben;
- vanaf 1 maart 2013 alle kinderen eenmaal in de veertien dagen van vrijdag 17.00 uur tot zondag 17.00 uur onbegeleid omgang met V hebben.
Het LJ&R heeft V op 22 februari 2013 een brief gestuurd, met als onderwerp en bijlage een plan omtrent de omgangsregeling. Dit plan houdt kort gezegd in dat:
- C met ingang van 1 maart 2013…

Verder lezen
Terug naar overzicht