Sign. - Goedkeuring erfbelasting 2010 en 2011: géén WOZ-waarde voor serviceflats


Sinds 1 januari 2010 worden woningen voor de schenk- en erfbelasting in aanmerking genomen naar de WOZ-waarde (artikel 21 lid 5 SW). Volgens de staatssecretaris van Financiën is er bij de invoering van deze maatregel geen rekening mee gehouden dat bij serviceflats de waarde in het economische verkeer vaak substantieel lager is dan de WOZ-waarde. 
Dit verschil komt voort uit het feit dat bij een serviceflat de verplichting bestaat bepaalde voorzieningen af te nemen. De Waarderingskamer heeft de gemeenten in 2011 bericht bij de waardering van serviceflats rekening te houden met het waardedrukkende effect van het specifieke imago van serviceflats en de beperkte kring van gegadigden conform de uitspraak van Hof Amsterdam 9 september 2010 (LJN BN7115) en die van Hof Arnhem 9 november 2010 (LJN BO6168). Deze waardering zal tot uitdrukking komen bij de WOZ-waarde voor het jaar 2012. 
Voor de erfbelasting vindt de staatssecretaris het ongewenst dat serviceflats voor 2010 en 2011 worden belast tegen de WOZ-waarde. Daarom keurt hij met terugwerkende kracht tot en met 1 januari 2010 voor de erfbelasting goed dat artikel 21 lid 5 SW buiten toepassing blijft voor serviceflats. De waarde van een serviceflat is daardoor op grond van artikel 21 lid 1 SW de waarde in het economische verkeer op het moment van overlijden van de erflater. De goedkeuring geldt voor de vaststelling van de erfbelasting over overlijdens in de jaren 2010 en 2011.

(Ministerie van Financiën 25 november 2011, nr. BLKB2011/1541M, Stcrt. 2011, nr. 22414)

Verder lezen
Terug naar overzicht