Sign. - Groei pleegzorg zet door


In 2012 hebben 20.949 kinderen voor korte of langere tijd gebruik gemaakt van pleegzorg dankzij de inzet van 16.330 pleeggezinnen. Op 31 december 2012 woonden 17.207 kinderen bij pleegouders. Dat is een toename van 4% in vergelijking met 2011. De groei van de pleegzorg was mogelijk door een toename van het aantal nieuwe pleegouders. In de afgelopen tien jaar is het aantal kinderen dat gebruik maakt van pleegzorg verdubbeld. Dat blijkt uit de Factsheet Pleegzorg 2012 van Jeugdzorg Nederland.
In 2012 zijn 3066 nieuwe pleegouders geaccepteerd. Dat is 8% meer dan in 2011. Ondanks de groei van het pleegouderbestand blijft er een tekort aan pleegouders, in het bijzonder voor tieners. In september 2012 is daarom de campagne Help jij een pleegkind de pubertijd door? gestart. 30% van de pleegkinderen die afgelopen jaar onderdak hebben gevonden bij pleegouders is 12 jaar of ouder.
In 2012 was er in 19% van de nieuwe pleegzorgplaatsingen sprake van crisisopvang. 16% van de plaatsingen betrof deeltijdpleegzorg. Dit is meestal weekend- en vakantieopvang. Aan de ene kant maakt een deel van kinderen voor korte tijd gebruik van pleegzorg. In de zogenaamde hulpverleningsvariant wordt onderzocht of het pleegkind weer bij de eigen ouder(s) kan wonen. Aan de andere kant woont een aanzienlijke groep kinderen voor lange tijd bij pleegouders. In de zogenaamde opvoedingsvariant is het doel van de plaatsing om continuïteit, opvoedingszekerheid en optimale ontwikkelingskansen voor het pleegkind te creëren. Contact met de ouders blijft, waar mogelijk, bestaan.
33% van de geplaatste kinderen is vier jaar of jonger en 37% van…

Verder lezen
Terug naar overzicht