Sign. - Hanteerbaar familievermogensrecht in tijden van crisis


Talrijke regels in het familievermogensrecht gaan uit van economische voorspoed. Auteurs stellen zich de vraag in hoeverre deze regels hanteerbaar blijven wanneer het tij tegenzit, zoals bijvoorbeeld bij negatieve nalatenschappen of bij boedels die gaandeweg 'onder nul zakken'.

(mr. P. Blokland, prof. mr. W. Burgerhart en prof. mr. W.D. Kolkman, WPNR – Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie 2013/6966)

Verder lezen
Terug naar overzicht