Sign. - Het erfrecht, de Indian Summer van het leven en flexibel testeren


Voor testateurs en aspirant-erflaters met grijze haren is het erfrecht (Boek 4 BW) vanzelfsprekend hetzelfde als voor ieder ander. Dat er 'andere wettelijke rechten' zijn die aan een bepaalde leeftijd zijn gebonden (artikel 4:35 BW), de term 'bejaarden' wordt gebezigd in artikel 4:59 BW of minderjarigen beneficiair aanvaarden, doet niet af aan de conclusie dat het wettelijk erfrecht als zodanig voor junioren en senioren gelijk is. Tijdens de 'Indian Summer' van het leven spelen echter andere zaken een rol dan bij jonge testateurs: men weet wat het leven te bieden heeft en er kan wellicht al voorzichtig een inschatting gemaakt worden van hoe de toekomst er uit ziet. De invulling van het vraagstuk hoe het verder moet met de nabestaanden na overlijden en de plannen over de eigen uitvaart krijgen steeds vastere vorm. Deze (betere) kijk op het eigen overlijden leidt er volgens de auteur toe dat in de praktijk van het erfrecht wel degelijk verschil is tussen jong en oud. Daar waar jonge testateurs nog testeren 'voor het geval ik overlijd' en in abstracto denken, hebben oudere testateurs het onvermijdelijke meer in concreto voor ogen. En dat leidt tot andere regelingen.

(prof. mr. F.W.J.M. Schols, WPNR – Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie 2013/6987)

Verder lezen
Terug naar overzicht