Sign. - Het niet nagekomen periodiek verrekenbeding


De auteur bespreekt het arrest van de Hoge Raad van 8 juni 2012 (LJN BV9605). Volgens de auteur is dit één van de richtingbepalende arresten van de Hoge Raad waarin ons hoogste rechtscollege steeds meer klaarheid brengt in de problematiek rond het niet nagekomen periodiek verrekenbeding.

(prof. mr. A.H.N. Stollenwerck, ftV – civiel en fiscaal tijdschrift Vermogen 2013/3)

Verder lezen
Terug naar overzicht