Sign. - Het portefeuillerecht als vermogensrecht van de assurantietussenpersoon


In de huidige verzekeringsbranche speelt de assurantietussenpersoon nog altijd een rol van betekenis. Hij biedt laagdrempelig toegang tot grotere verzekeraars, in beginsel zonder dat hij hierbij zelf risico loopt. Door een aantal ontwikkelingen in de laatste jaren gaat het echter minder goed met de assurantietussenpersoon en gaan steeds meer assurantietussenpersonen failliet. De curator treft in de boedel altijd een zogenaamde 'portefeuille' aan. Deze is vaak (stil) verpand. De schrijver bespreekt hoe de portefeuille er juridisch uit ziet, of er een rechtsgeldig pandrecht op gevestigd kan worden en hoe de pandhouder de portefeuille moet executeren. (TvI 2011, 22, mr. F.J.L. Kaptein)

Verder lezen
Terug naar overzicht