Sign. - Hof bekrachtigt bevel tot teruggeleiding minderjarige naar VS


Op verzoek van de Centrale Autoriteit heeft de rechtbank beschikt dat een minderjarige naar de Verenigde Staten dient terug te keren. De moeder van het kind is tegen deze beschikking in hoger gegaan. Het hof overweegt dat niet gebleken is dat de veiligheid van de minderjarige in het geding zou zijn bij haar vader thuis. Dat de minderjarige niet naar de Verenigde Staten terug wil, omdat zij het in Nederland leuker vindt, is in deze niet relevant. De onderhavige procedure is bovendien niet bedoeld om de belangen af te wegen bij welke ouder de minderjarige beter af zou zijn. Het hof laat de beschikking van de rechtbank in stand en beveelt de teruggeleiding op korte termijn. Het afwachten van een cassatieberoep zou daarbij teveel vertraging opleveren. 

(Gerechtshof Leeuwarden 22 november 2011, LJN BU6828)

Verder lezen
Terug naar overzicht