Sign. - Hof had hogere bijstandsnorm voor 65-plussers tot uitgangspunt moeten nemen


M en V zijn in 1967 gehuwd. Hun huwelijk is in 2004 door echtscheiding ontbonden. Bij beschikking van 17 februari 2009 heeft de rechtbank bepaald dat M met ingang van 1 november 2009 tot 1 maart 2011 aan V partneralimentatie verschuldigd is ten bedrage van € 148 per maand, en van € 194 per maand met ingang van 1 maart 2011. M is op 6 oktober 2009 65 jaar geworden. M verzoekt de door hem te betalen partneralimentatie met ingang van 1 november 2009 op nihil te stellen. De rechtbank wijst het verzoek (gedeeltelijk) toe, in die zin dat zij heeft bepaald dat M met ingang van 1 juli 2010 tot 1 maart 2011 een bedrag van € 58 per maand aan alimentatie dient te voldoen, en met ingang van 1 maart 2011 een bedrag van € 89 per maand.
In hoger beroep bekrachtigt het hof de beschikking van de rechtbank, daartoe overwegende:
'Het hof zal bij het bepalen van de draagkracht van M uitgaan van [hiervoor] genoemde feiten en omstandigheden. Daarbij zal, zoals gebruikelijk, de bijstandsnorm voor een alleenstaande (jonger dan 65 jaar) en een draagkrachtpercentage van 60 gehanteerd worden. Anders dan M, ziet het hof geen aanleiding de hogere bijstandsnorm voor 65+ers in de draagkrachtberekening toe te passen. Er gelden voor 65+ers hogere normbedragen, omdat zij zelf meer aan ziektekosten betalen dan vroeger. Nu echter bij het "vrij te laten bedrag" in de draagkrachtberekening reeds rekening gehouden wordt met de door 65+ers zelf betaalde ziektekosten, dient in de draagkrachtberekening, ook wanneer de betrokkene 65 jaar of ouder…

Verder lezen
Terug naar overzicht