Sign. - Hof neemt latente inkomstenbelasting voor nominale waarde in aanmerking


Naar aanleiding van hun echtscheiding twisten M en V onder meer over de waarde van twee polissen van M die op grond van de huwelijkse voorwaarden moet worden verrekend.
In hoger beroep overweegt het hof dat M en V per de peildatum de afkoopwaarde moeten verrekenen. Voor de daarop in mindering te brengen IB-claim moet worden uitgegaan van de belasting die op de peildatum is verschuldigd. Omdat de hoogste belastingschijf bij M op de peildatum 52% bedroeg, hanteert het hof dit percentage bij het vaststellen van de claim.

(Gerechtshof Amsterdam 12 februari 2013, LJN BZ5417)

Verder lezen
Terug naar overzicht