Sign. - Hof 's-Gravenhage, LJN BQ1664


FNV en CNV hebben met de Algemene Kokswaren en Snackproducenten Vereniging (AKSV) de cao voor de Gemaksvoedingsindustrie afgesloten, welke voor de periode van 2 oktober 2007 tot en met 30 juni 2009 algemeen verbindend is verklaard. Qizini, dat dagverse broodjes en sandwiches produceert, heeft bij de minister een dispensatieverzoek ingediend, welke is afgewezen. Het tegen de afwijzing gemaakte bezwaar is door de minister ongegrond verklaard. Bij brief van 28 april 2008 heeft de Stichting Sociaal Fonds voor de Gemaksvoedingsindustrie (SFG) Qizini verzocht de cao toe te passen, hetgeen, na overleg tussen SFG en Qizini, niet is gebeurd. Qizini meent dat de cao niet op haar van toepassing is, omdat de door haar vervaardigde broodjes en sandwiches niet zijn aan te merken als lsquogemaksvoeding' in de zin van art. 1.2 van de cao. FNV heeft vervolgens naleving van de cao gevorderd. Het hof stelt in hoger beroep voorop dat volgens vaste rechtspraak bij de uitleg van cao-bepalingen de bewoordingen, gelezen in het licht van de gehele tekst van de cao en een eventuele, voor derden kenbare toelichting daarop, in beginsel van doorslaggevende betekenis zijn. Daarbij komt het niet aan op een strikt grammaticale uitleg, maar op het vaststellen van de betekenis die naar objectieve maatstaven uit de bewoordingen van de cao volgt. Het hof overweegt dat het, in het licht van de gehele tekst van de cao bezien, aannemelijk is dat sandwiches en belegde broodjes als lsquogemaksvoeding' kunnen worden aangemerkt en dus onder de reikwijdte van de cao vallen. Het gaat hier niet om dermate afwijkende producten van de genoemde voorbeeldproducten in…

Verder lezen
Terug naar overzicht